WSKAZANE WARIANTY

W tym wariancie redaktor jest faktycznie autorem wiadomości – zbiera i se­lekcjonuje informacje (pomagają mu w tym reporterzy i korespondenci, nie będący jednak pracownikami redakcji, tylko zewnętrznymi współpracowni­kami) oraz pisze i redaguje teksty, które w ostatecznej wersji przekazuje do druku. Wszyscy redaktorzy korzystają z dużej swobody i autonomii, sami bowiem decydują o zawartości i kształcie przekazu, w tym o oddzieleniu lub nie informacji od komentarza.Oba wskazane wyżej warianty modelu „manufaktury” mają mocne i sła­be strony. W „organizacji zamkniętej” reporterzy mają więcej czasu na zbie­ranie informacji o zdarzeniach, ale ich wysiłek może być niweczony przez redaktorów, bardziej troszczących się o formę niż o treść wiadomości; każdy może zajmować się tym, co zna i lubi najbardziej, ale wymaga to licznego personelu i wąskiej specjalizacji zawodowej; drobiazgowy podział pracy ułatwia kontrolę zespołu redakcyjnego, ale osłabia zaangażowanie poszcze­gólnych pracowników, którzy muszą oddzielić pracę zawodową od swoich poglądów i przekonań.

Aleksander Kowalski

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *