WIEDZA NAUKOWA

Perspektywę poznaw­czą opartą na wiedzy potocznej cechują uproszczenia, stereotypy, przesądy, zabobony, sprzeczności i niedorzeczności, które mistyfikują rzeczywistość, ale zarazem ułatwiają społeczną integrację i adaptację jednostek słabo wy­kształconych (ograniczona kompetencja komunikacyjna) do warunków ich świata życia.Wiedza naukowa powstaje w sposób systematyczny – tworzą ją wy­specjalizowane instytucje posługujące się coraz lepszymi metodami badania i wyjaśniania rzeczywistości. Zakłada ona, iż światem rządzą prawa i prawi­dłowości, które nie wykluczają przypadków i nieoczekiwanych zbiegów okoliczności, jednak człowiek może te prawa poznać i kontrolować, skutecz­nie kierując własnym życiem. Perspektywę poznawczą właściwą dla wiedzy naukowej cechuje dążenie do obiektywizmu i prawdziwości opisu świata, dzięki czemu przyczynia się ona do rozwiązywania problemów i do cywili­zacyjnego postępu.

Aleksander Kowalski

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *