W MEDIACH PUBLICZNYCH

O ile w mediach publicznych perspektywa aksjologiczna ma bardzo ogólny charakter i stanowi niejako dopełnienie perspektywy poznawczej, o tyle w mediach niekomercyjnych jest ona zwykle ściśle określona i wy­raźnie dominuje nad perspektywą poznawczą. Zaangażowanie po stronie określonego systemu wartości i przekonań jest zasadą działania tych me­diów, a głównym celem ich polityki informacyjnej jest troska o to, by rze­czywistość była opisywana i interpretowana przez pryzmat owych wartości i przekonań, by informacje służyły propagowaniu pożądanych – przez dys­ponentów tych mediów – postaw i zachowań (orientacja ortodoksyjna). W praktyce oznacza to często manichejski sposób widzenia rzeczywistości, jednoznacznie klasyfikujący relacjonowane zdarzenia, postawy, poglądy i zachowania jako dobre lub złe, a więc zalecane i zwalczane.

Aleksander Kowalski

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *