UWARUNKOWANIE ZEWNĘTRZNE

W obszarze relacji między państwem i mediami czynnikiem najmocniej warunkującym sytuację i możliwości działania instytucji nadawczej są środ­ki prawne, które obejmują: regulacje ogólne, dotyczące wszystkich pod­miotów gospodarczych i instytucji społecznych (np. kodeks handlowy, ko­deks pracy, kodeks cywilny, ustawa o przedsiębiorczości, prawo podatkowe), regulacje szczegółowe, dotyczące tylko mediów masowych (np. prawo au­torskie, prawo prasowe, ustawa o radiofonii i telewizji), oraz decyzje i orze­czenia, dotyczące poszczególnych instytucji nadawczych (np. koncesje nadawcze, decyzje organów nadzorujących media, orzeczenia i wyroki są­dowe). W demokratycznym państwie prawnym wszystkie aspekty działania mediów podlegają regulacji normatywnej, określającej zakres wolności nadawczej, granice tej wolności, prawa i obowiązki nadawcy oraz formy je­go odpowiedzialności za przekroczenie granic wolności czy inne naruszenia prawa.

Aleksander Kowalski

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *