STRUKTURA NARRACYJNA

Przekaz wszechstronnie opisujący jakieś zdarzenie czy uwzględnia­jący wszystkie aspekty poruszanego problemu, nawet gdyby był możli­wy, byłby dla widza trudny do przyjęcia – natłok szczegółowych infor­macji zaciemniałby ogólny obraz sytuacji czy problemu, rzeczy ważne mieszałyby się z błahostkami. Dlatego przekazy z reguły opisują zdarze­nia i prezentują problemy w sposób selektywny, koncentrując się na wy­branych działaniach lub aspektach. Na których – zależy od przyjętej kon­wencji gatunkowej, czyli swoistej umowy między nadawcami i odbiorcami, określającej treść i formę przekazów należących do danego gatunku . Żaden przekaz, nie tylko zresztą masowy, nie może się bez takiej konwencji obyć, chociaż może mieszać różne konwencje (np. infotainment,__ dokudrama), podporządkowując się im w różnym stopniu.

Aleksander Kowalski

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *