ROZSTRZYGNIĘCIA I DECYZJE

Pojęcie to będzie tu obejmować rozstrzygnięcia i decyzje do­tyczące: celów działania nadawcy, (komu i co ma komunikować), sposobu zarządzania i działania (źródła finansowania, charakter oferty, sposoby pozy­skiwania przekazów etc.) oraz kryteriów oceny efektów i środków kontroli działania (kto, przed kim, za co i jak odpowiada).Wielopoziomowość i różnorodność zjawisk składających się na system komunikowania masowego sprawia, że również polityka komunikacyjna jest zjawiskiem wielopoziomowym i różnorodnym i to do tego stopnia, że w ob­rębie jednego systemu mamy zawsze do czynienia z różnymi politykami ko­munikacyjnymi, realizowanymi na różnych poziomach tego systemu przez różne podmioty. Trzy poziomy wydają się najważniejsze: systemu, instytucji nadawczej, zespołu redakcyjnego.

Aleksander Kowalski

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *