REALIZACJA CELÓW

Realizacja celów polityki informacyjnej zależy od specyficznego dla każdej instytucji nadawczej splotu uwarunkowań, na które składają się: znajomość i akceptacja celów polityki wśród członków zespołu redak- cyjnego, mechanizmy socjalizacji zawodowej dziennikarzy, formalne i nieformalne środki kontroli w redakcji, postawa dziennikarzy i autory­tet przełożonych, sposób pojmowania dziennikarskiego profesjonalizmu oraz respektowanie zasad etyki zawodowej dziennikarzy. Żaden nadaw­ca nie może zapanować nad wszystkimi tymi uwarunkowaniami, nigdy też nie tworzą one spójnej i harmonijnej całości. Oznacza to, że realiza­cja polityki informacyjnej zawsze uwikłana jest w jakieś konflikty, które niweczą niektóre z zamysłów nadawcy, ale równocześnie dają dziennika­rzom sposobność zaznaczenia swojej osobowości i roli w działaniu me­diów masowych, w dobrym i złym tego słowa znaczeniu.

Aleksander Kowalski

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *