NARODZINY KOMUNIKOWANIA MASOWEGO

W okresie narodzin komunikowania masowego (stadium elitarne) model „pracowni” był jedyną formą organizacyjną mediów. Później za sprawą pro­cesów uprzemysłowienia, komercjalizacji i profesjonalizacji mediów model ten stopniowo zanikał. Dopiero w latach siedemdziesiątych tendencja ta ule­gła odwróceniu. Z jednej strony ruch kontestacji społecznej, żądający decen­tralizacji, deprofesjonalizacji i demokratyzacji mediów masowych, a z dru­giej – pojawienie się nowych, tańszych i łatwiejszych w użyciu technologii medialnych spowodowały prawdziwą erupcję „małych” mediów niezależ­nych. Najpierw były to wydawnictwa prasowe, później radiostacje małej mocy, potem programy telewizyjne w systemach kablowych, a ostatnio re­dakcje internetowe, oferujące przekazy multimedialne. Model „pracowni” stwarza najpełniejsze możliwości demokratycznego uczestnictwa w komuni­kowaniu masowego, tzn. realizacji obywatelskiego prawa do komunikowania.

Aleksander Kowalski

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *