MITY ARCHAICZNE

Mit to określenie wywodzące się od greckiego my- thos – słowo, legenda, bajka, jest to jednak opowieść (czyli odmiana tego, co de Saussure określa jako parole) szczególnego rodzaju. Ich przedmiotem są wydarzenia zmyślone lub realne, ale mocno zniekształcone. Na kanwie wy­darzeń zmyślonych lub realnych mity ukazują zachowania i sytuacje eg­zystencjalne, które nabierają ponadczasowej aktualności. Za ich pomocą mity objaśniają rzeczywistość, legitymizują ustalony porządek i wskazu­ją wzorce postępowania. Mity archaiczne dotyczą początku świata, gatunku ludzkiego, narodu, ważnych instytucji, przełomowych momentów w życiu jednostki i zbiorowości, bogów oraz heroicznych zmagań człowieka z prze­ciwnościami losu. Mity współczesne dotyczą spraw doczesnych: kariery, sukcesu, ról płciowych, rodziny, tożsamości społecznej, nauki oraz wszel­kiego typu zagrożeń cywilizacyjnych.

Aleksander Kowalski

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *