MEDIA PUBLICZNE

Media publiczne ma cechować – z mocy prawa – neutralność światopo­glądowa nie będąca jednak indyferentyzmem. Nie znaczy to, że mają one eliminować z relacji wszelkie sądy i oceny, ale że nie mogą pokazywać jed­nostronnego obrazu rzeczywistości, mają zaś prezentować różne punkty wi­dzenia i poglądy na rzeczywistość (orientacja heterodoksyjna). Obowiązują­ca np. w Polsce ustawa o radiofonii i telewizji stanowi, że programy nadaw­ców publicznych powinny „rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą”, a także „prezentować zróżnicowane poglądy i stanowiska”. Poza tym, naczelnym organom państwowym media te „umoż­liwiają bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa”, nato­miast partiom politycznym, związkom zawodowym i związkom pracodaw­ców „stwarzają możliwość przedstawienia stanowiska w węzłowych spra­wach publicznych”.

Aleksander Kowalski

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *