FORMAT PRZEKAZU

Trzecim czynnikiem mającym decydujący wpływ na realizację polityki informacyjnej jest format przekazu. W przypadku przekazów informacyj­nych pojecie to ma bardziej ogólny charakter niż np. w przypadku progra­mów typu talk-show, game-show, sitcom, soap opera czy wszelkiego rodzaju magazynów i obejmuje generalne ustalenia określające typ informacji dominujących w danym przekazie (gazecie, magazynie, programie) z ewentualnym wskazaniem preferencji tematycznych oraz schematem blo­kowania wiadomości w strukturze przekazu.Niezależnie od kategoryzacji merytorycznej poszczególnych wiadomo­ści, tzn. ze względu na ich treść, można je też kategoryzować ze względu na charakter relacjonowanych zdarzeń oraz sposób wytwarzania relacji. Przyj- mując najprostszą definicję wiadomości, iż jest to relacja (opowieść) o ja­kimś zdarzeniu, ciągu zdarzeń lub zjawisku, sposób konstruowania tej opo­wieści zależy nie tylko od natury środka przekazu i przyjętej konwencji nar­racyjnej, o czym będzie mowa w następnym rozdziale, ale także od charakte­ru samego zdarzenia czy zjawiska.

Aleksander Kowalski

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *