shallow focus photo of brown cranes

Istnieje na rynku budownictwa pewna forma stawiania domów, tak zwana bloki modułowe. Jest to idealne rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą postawić dom szybko i samodzielnie. Opiera się ona na budowę domu jakby z klocków, które układa się jedne na drugich, niektórzy nazywają to budową niemal z klocków lego. Zatem metoda jest łatwa i prosta. Oczywiście każdy, kto zajmuje się choć troszkę zakresem, jakim jest budownictwo wie, że nawet taki dom potrzebuje fundamentów oraz odpowiedniej konstrukcji, ale jest to jedyny najtrudniejszy element budowy, który można zlecić firmie zewnętrznej. Tak, jak w przypadku domów z bala, również domy modułowe posiadają konkretne projekty domów do których wykonują elementy gotowe do złożenia. Oczywiście tak samo, jak i w poprzednim przykładzie można zamówić swój własny i indywidulany projekt domu, co oczywiście wiąże się z większymi kosztami budowy. Dom modułowy można złożyć bardzo szybo w zależności od wielkości jego powierzchni. Tak naprawdę podaje się, ze zamieszkać można w nim w miesiąc.